Well of Being Kundalini Yoga - Release. Relax. Receive.

Well of Being

Kundalini yoga

Välkommen till ett förutsättningslöst utforskande

av din egen

well of being

“If you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency and vibration”


Nikola Tesla

Kundaliniyogan- The Yoga of Awareness- med dess tekniker, upplevs av många som djupgående, dynamisk och mångsidig.


Du kan förvänta dig en stunds djup avslappning såväl som välbehövlig stimulans, när vi arbetar med att aktivera och balansera det parasympatiska och sympatiska nervsystemet.


Du använder olika andningstekniker, rörelser och ljudvibrationer för hela kroppen & dina sinnen. Du återkopplar till kroppen och en mer medveten närvaro.